The תביעות קטנות תאונות רכב Diaries

במקרים שנדרש שיהיה לעובד רישיון נהיגה, ניתן לנסות להבטיח את הדבר. לאור זאת אין הצדקה לפסיקת פיצוי נוסף בגין עזרה בניקיון הבית ונהג, כפי שדרש ב"כ התובע.כמו כן נאמר לי שאני צריך לדאוג לשלוח בדואר ר

read more

תביעות קטנות תאונת רכב for Dummies

עליך להבין כי הסוכן הינו המייצג החוקי ובא כוחך מול חברת הביטוח. עמוד על כך שידרוש עבורך תיקון מקצועי ובטוח.כתב האישום ומהלך המשפט הנאשם הואשם בכך שבעת נהיגתו ברכב , נהג בהיותו שיכור וגרם לתאונת

read more

A Review Of תביעות קטנות תאונת רכב

רוצים המלצות כיצד יש לנהוג לאחר תאונת דרכים? אנא גלשו לאתר הבית של המשרד בכתובת ותמצאו את כל ההמלצות שראוי ליישם לשם מיצוי זכויותיו של נפגע תאונת דרכים.עו"ד יסייע לכם בהכנת כתב הטענות הראשון בה

read more